Team

Geschäftsführung
Geschäftsführung
Mobil: +43 (0) 664 / 38 55 136
Pflegedienstleitung
Telefon: +43 (0) 316 / 40 20 06 - 1100
Telefax: +43 (0) 316 / 40 20 06 - 132
Heimleitung
Telefon: +43 (0) 316 / 40 20 06
Wohnbereichsleitung Haus 1, Pflegedienstleitung Stellvertretung
Telefon: +43 (0) 316 / 40 20 06 - 1500
Telefax: +43 (0) 316 / 40 20 06 - 131
Head of IT
Wohnbereichsleitung Haus 2, Zertifizierter Wundmanager
Telefon: +43 (0) 316 / 40 20 06 - 2500
Telefax: +43 (0) 316 / 40 20 06 - 231
Küchenleitung
Telefon: +43 (0) 316 / 40 20 06 - 1198
Reinigungsleitung
Telefon: +43 (0) 316 / 40 20 06 - 3000